top
 

Proizvodi od plastike
za široku upotrebu

VISOK KVALITET
Dokazali smo se kvalitetom
naših proizvoda
Dugi niz godina naše tržište se uvećava zahvaljujući tome.
Neprekidno usavršavamo proces proizvodnje, koristimo najkvalitetnije sirovine za izradu proizvoda i ne kockamo se poverenjem kupaca.
ATRAKTIVAN DIZAJN
Mi dizajniramo
a drugi nas kopiraju
Naši dizajneri pred sebe stavljaju sledeće zadatke:
* stvaranje atraktivnih proizvoda,
* povećanje funkcionalnosti proizvoda uvođenjem inovacija.
ŠIROK SPEKTAR BOJA
Svako ima omiljenu boju
a mi ih volimo sve
Širok spektar živih boja omogućava kupcima naših proizvoda da lako uklope kupljeni proizvod sa stvarima koje već poseduju.